2022. augusztus 16., kedd
Ábrahám névnapja

Elindult az NKE Rendészettudományi Karának kutatómunkája

2022-08-03 17:09 | Nézettség: 41
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem 2022. január 1. és 2025. december 31. között valósítja meg A XXI. századi biztonsági kihívások nemzetbiztonsági hangsúlyai elnevezésű projektjét.

Megújulás a nemzetvédelemben

Kép és a videó forrása: https://www.youtube.com/watch?v=jQvRULORjXM

A kutatás vizsgálja Magyarország nemzetbiztonsági kihívásainak jelentős szegmenseit, így a terrorizmust, a pénzmosást, a kibervédelmet és a kiberbűnözést, a modernkor rendészeti képzéseiben fontos szempontként megjelenő környezetvédelmet és klímakérdést, valamint a rendészeti kiképzés (kiemelten a lövészeti- és taktikai képzések) kihívásait és fejlesztési lehetőségeit, továbbá keresi az említett területekre a jó gyakorlatokat. A projekt öt pillére egyszerre reflektál a rendvédelem belső és külső kihívásaira, ezért összefüggenek egymással és egy komplex területként fejleszthető.

„A projektben különös hangsúlyt fektetünk arra, hogy az elmélet és a gyakorlat kérdéseit szintetizálva, értékteremtő módon közelítsük egymáshoz. Munkánk során törekedünk arra, hogy a hangsúlyos  nemzetközi vetületeket is feldolgozzunk, megjelenítsünk, illetve mindezt a Nemzeti Biztonsági Stratégia alapértékeinek tükrében valósítsuk meg. Végső célunk, hogy a projekt eredményeivel hatékonyan hozzájáruljuk Magyarország nemzetbiztonsági kihívásainak magas színvonalon való kezeléséhez és hatékony segítséget nyújtsunk a jövőben várható  egyéb hatások megoldásához. A szakmai program összetettsége ugyanakkor szemléletesen rávilágít a formálódó rendészettudomány befogadó és integratív jellegére, elősegítve azt, hogy  a jövő egyik  legdinamikusabban fejlődő tudományterületévé váljon” – mondta Pallo József, az NKE Rendészettudományi Karának tudományos dékánhelyettese, a program szakmai vezetője.

A kutatásban résztvevők a kutatásirányok célkitűzéseinek megfelelően viszonylagos önállósággal, de szakmai és tudományos eredményeiket megosztva és azokat egymásra építve dolgoznak együtt, ezúton hozzájárulva a hazai nemzetbiztonsági és rendészeti szakemberek olyan irányú képzéséhez és fejlesztéséhez, amely egyedülálló és összevont alapkutatáson nyugszik.

A projekt a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból, a Tématerületi Kiválósági Program 2021 (TKP2021-NVA-18) keretében a Nemzetvédelem, Nemzetbiztonság Alprogramban, 570.000.000 Ft összköltségből jön létre.
A rendvédelem és a nemzetbiztonság kérdéseire fókuszál a Rendészettudományi Kar kutatási projektje, amely a Tématerületi Kiválósági Program 2021 keretében valósul meg. A XXI. századi biztonsági kihívások nemzetbiztonsági hangsúlyai elnevezésű projekt legfőbb célja Magyarország nemzetbiztonsági kihívásait jelentő területek vizsgálata, többek között a terrorizmus, a pénzmosás és a kibervédelem alapvető ismereteinek megújítása, illetve a modernkori új kihívásokra adott válaszok rendszerezése és továbbfejlesztése.

A 21. századra a rendvédelem és a nemzetbiztonság kihívásai alapvetően megváltoztak, a veszélyek, kockázatok és fenyegetések rendszere globálissá vált. Magyarország, mint az Európai Unió és a NATO tagja, nem tekinthet önálló szigetként a modernkori vészhelyzetekre, a megmérettetésekre adott hazai válaszoknak egyszerre kell figyelembe vennie a nemzetközi tapasztalatokat, gyakorlatokat és a lokális megpróbáltatásokat. Ezek a területek látszólag különállók, de mégis összefüggenek egymással, és az elért eredmények együttesen teszik stabilabbá az elméleti ismereteket és a gyakorlatok rendszerét a rendvédelem és a nemzetbiztonság területén.