2024. Április 18., csütörtök
Andrea névnapja

Rejtélyek, titkok és legendák a történelemben. Hős volt Dugovics Titusz? Mészárlásra szánták a Guillotine? Megkésett a kegyelem?

2023-09-17 14:30 | Nézettség: 899
Dugovics Titusz valóban a mélybe rántott 2 törököt hősies cselekedetével, amikor feláldozta magát a hazáért Nándorfehérvár ostrománál! Találkozz Joseph-Ignace Guillotinnal, a guillotine elnevezés nevében szereplő francia orvossal, aki az emberibb kivégzések híve volt az 1780-as években. Megtudhatod, hogy az aradi vértanuknak megkegyelmezett Ferenc József csak éppen nem érkezett meg Aradra a kegyelemről szóló dokumentum. E történetek rejtélyes és megindító fordulatai kihagyhatatlanok a történelem és a hősies tettek rajongói számára.

Tények és tévhitek a történelem lapjairól! Igaz vagy hamis, amit eddig tanultunk?

Ki volt valójában Dugovics Titusz?

Dugovics Titusz neve összeforrt a 1456-os nándorfehérvári diadal egyik meghatározó legendájával, ahol ő az önfeláldozás példaképe. A magyar hősnek a történet szerint azt a célt tűzték ki, hogy megakadályozza a török ostromlókat abban, hogy lófarkas-félholdas zászlót emeljenek a nándorfehérvári vár falaira. Titusz életét kockáztatva végül elragadta a zászlót kitűzni készülő török katonát, ezzel meghiúsítva azt a lehetőséget, hogy az ostromlók lelkesítést nyerjenek és sikeresen bevegyék a várat.

Dugovics Titusz a hősiesség jelképe lett, szimbólum. Egy vitéz feláldozta magát a hazáért Nándorfehérvár ostrománál. A hős magában sűríti mind azok történetét és önfeláldozását, akik az Oszmán-Magyar harcokban becsülettel küzdöttek és estek el a hazáért. Ezért váltak a Magyar történelem, identitás, kultúra oszlopaivá és példaképeivé. 

Milyen legendák szövődtek Dugovics Titusz köré?

Dugovics Titusz

Dugovics Titusz neve szorosan összefonódik a Nándorfehérvár (ma Belgrád) ostromával és az ottani hőstettel. A hagyomány szerint 1456. július 21-én történt esemény során Dugovics Titusz végvári vitézként azonosított személy egy török zászlóval odalopakodó törököt a város legmagasabb toronyában két magával rántotta a mélybe, megakadályozva ezzel a zászló kitűzését és a keresztények megalázását. Azonban a kérdés felmerül: Valóságos személy volt-e Dugovics Titusz, vagy csak egy legendás figura? Ebben a videóban megvizsgáljuk a Dugovics Titusz-hőstettről szóló történeteket és azok eredetét.

Dugovics Titusz legendája nem csak a történelmi eseményeket idézi fel, hanem az értékeket is, amelyek fontosak voltak a magyar nép számára, mint például a hűség és a hazaszeretet. A legenda hozzájárult Dugovics Titusz emlékezetének és népszerűségének fennmaradásához a magyar kultúrában.

Ki találta fel a Guillotine és mitől vált hírhedté?

A guillotine-t nem egyetlen személy találta fel, hanem inkább az idők során kifejlesztették és tökéletesítették. 

guillotine A guillotine egy kivégzőeszköz, amelyet a XVIII. század végén és a XIX. század elején használtak Franciaországban és más európai országokban a halállal büntetendő bűnözők kivégzésére.

A guillotine alapelve a fej levágása egy éles pengével, amely egy erős, súlyos mechanizmus segítségével zuhan le. A guillotine kifejlesztésekor szándék az volt, hogy az embereket egyenlő módon büntessék, és elkerüljék a kegyetlen vagy emberilegen megalázó kivégzési módszereket.

A guillotine névadója Joseph-Ignace Guillotin volt, egy francia orvos és politikus. Guillotin az 1780-as években szorgalmazta az eljárás egységesítését és az emberibb kivégzéseket Franciaországban. Ő azonban nem találta fel a guillotine-t, csak az eljárás egységesítését javasolta.

tudósok századforduló

A guillotine vált hírhedtté és szimbólummá a francia forradalom során, különösen az 1793 és 1794 közötti Reign of Terror időszakában, amikor több ezer ember vesztette életét a guillotine alatt, köztük IX. Lajos király és Marie Antoinette királyné is. A guillotine a forradalom radikális politikai változásait és a tömeges kivégzéseket jelképezte, és az azóta ismert formájában vált a hírhedt kivégzési eszközzé. Az eszköz gyorsasága és hatékonysága miatt vált népszerűvé, és később más országokban is alkalmazták.

Fontos megjegyezni, hogy a guillotine azóta már nem használt kivégzési eszköz, és az emberi jogok és a büntetőjog terén történt változások miatt elavultnak tekinthető.

Kik voltak az aradi 13 vértanúk?

Aradi 13 vértanú

Az aradi 13 vértanúk a 1848-1849-es magyar szabadságharc során letartóztatott és kivégzett magyar honvédek és politikusok közé tartoznak. Az Aradi vértanúk kivégzése 1849. október 6-án történt Arad városában, ami ma Románia területén található. Ők a szabadságharc kudarca után az osztrák császári hadsereg és a segédcsapatok által elfogott és elítélt személyek voltak. Az Aradi vértanúk kivégzése tragikus esemény volt, és szimbolikus jelentőséggel bír a magyar történelemben.

Az Aradi 13 vértanúk nevei a következők:

 1. Batthyány Lajos - Magyarország első felelős miniszterelnöke.
 2. Aulich Lajos - Honvédelmi miniszter.
 3. Damjanich János - Hadvezér és honvédtábornok.
 4. Dessewffy Arisztid - Tábornok.
 5. Láhner György - Tábornok.
 6. Kiss Ernő - Honvédtábornok.
 7. Leiningen-Westerburg Károly - Tábornok.
 8. Nagysándor József - Tábornok.
 9. Schweidel József - Tábornok.
 10. Lahner György - Tábornok.
 11. Vécsey Károly - Tábornok.
 12. Vörösmarty Mihály - Költő, író, és az "Aradi gyász" című vers szerzője.
 13. Poeltenberg Ernő - Tábornok.

Ezek a személyek kivétel nélkül lojálisak voltak a magyar szabadságügyi mozgalomhoz és a forradalom eszméihez. Az Aradi vértanúk kivégzése az osztrák császári hatóságoknak a magyar szabadságharc leverésére irányuló erőszakos intézkedéseinek részeként történt, és tragikus módon ért véget a szabadságharc időszaka Magyarországon. Az Aradi vértanúk emléke a mai napig fontos része a magyar történelmi emlékezetnek és nemzeti identitásnak.

Igazság az aradi vértanúk megkésett kegyelméről

Az akkori hírek és dokumentumok alapján nem található konkrét bizonyíték arra, hogy a kivégzés után bármiféle megkésett kegyelem lett volna érvényben.

Bár a megkésett kegyelemről számos szóbeszéd és pletyka kering, hivatalos dokumentumok vagy megbízható források ezt nem igazolják. Az aradi vértanúk tragikus sorsa és emlékezete továbbra is fontos szerepet játszik Magyarország történelmében és kultúrájában.

Történelmi igazságok, igazság a történelemből?

 

Kép és a videó forrása: https://www.youtube.com/watch?v=HeHj7-FE_ic