2022. július 7., csütörtök
Appolónia névnapja

A Széchenyi-egyetem két hallgatója is díjat nyert az Európai Unióval foglalkozó országgyűlési pályázaton

2022-03-24 11:17 | Nézettség: 62
A koronavírus-járvány és a Brexit jogi hatásait járta körül a győri Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karának két hallgatója, akik rangos elismerést kaptak a „Magyarország és a közép-európai térség az Európai Unióban, az Európai Unió a világban” címmel meghirdetett, több mint negyedszázados múltra visszatekintő országgyűlési pályázaton.

Egyiküket már másodszor díjazták a versenyen, így ő az első a program történetében, aki duplázni tudott.
Az ünnepségen első különdíjat vehetett át Mihály Laura Dominika, a Széchenyi István Egyetem ötödéves joghallgatója „Az Európai Unió válasza az új globális kihívásokra, avagy de lege ferenda javaslat a vis maior definíciós problémájára a Covid-19 tükrében” című pályamunkájával.

Kép és a videó forrása: https://www.youtube.com/watch?v=hDepXvHyX4w


„Arra kerestem a választ, hogy mi minősül vis maiornak a koronavírus-járvány vonatkozásában, mi az a rendkívüli helyzet, amely lehetővé teszi, hogy a szerződésszegést elkövető fél mentesüljön a jogkövetkezmények alól. Megvizsgáltam a különböző kimentési lehetőségeket arra az esetre, ha valaki a Covid miatt késedelembe esik, vagy nem megfelelően teljesít. Itt elég olyan hétköznapi dologra gondolni, mint akár egy koncert lemondása” – fejtette ki a díjazott. Hozzátette, ma még nem alakult ki egy egységes gyakorlat ezekre a helyzetekre, mindig valamilyen konkrét körülmény – például a határ lezárása – befolyásolta az ügy kimenetelét. A dolgozatában ezért a nagyobb jogbiztonság és a kiszámíthatóság érdekében a vis maior fogalmának pontos körülhatárolására tett javaslatot.


Mihály Laura Dominika már tavaly is díjazásban részesült, a médiamegosztóplatform-szolgáltatásokon megjelenő terrorista tartalmak szabályozásának lehetőségével foglalkozó dolgozatával, így ő lett az első duplázója a több mint negyed évszázada zajló programnak. Mint vallja, az egyéni motiváció mellett fontos az a háttér, amelyet az egyetem és a győri jogi kar biztosít, valamint az a szakmai segítség, amelyet folyamatosan megkapnak tanáraiktól. 


A második különdíjat Horváth Barbara, a Széchenyi István Egyetem harmadéves joghallgatója nyerte „Az Egyesült Királyság európai uniós tagsága és a Brexit hatásai az ország Európai Unióval való kapcsolatára és az állampolgárokra” címmel benyújtott dolgozatáért.
„Azt vizsgáltam, hogy az Egyesült Királyság kiválásának milyen hatásai vannak saját magára és az unióra, illetve állampolgáraikra nézve. Ezek a kérdések már a Brexit bekövetkeztekor is komolyan foglalkoztattak” – fogalmazott Horváth Barbara, aki a pályázók közül egyedüliként vizsgálta az Egyesült Királyság unióból történő kilépését. A pályamű bemutatta a kilépési eljárást, annak jogi szabályozását és az EU–Egyesült Királyság között lezajlott tárgyalások menetét. A bírálók értékelése szerint a pályázat navigálja az olvasót a fekete lyukakat is magában foglaló Brexit-galaxisban. „Meggyőződésem, hogy a győri jogászképzés az egyik legjobb az országban. Nem is gondolkodtam, hogy mondjuk a fővárosba menjek Győr helyett, mert a Széchenyi István Egyetemen hallgatóorientált képzés zajlik, a jogi kar családias hangulata pedig közvetlen kapcsolatot tesz lehetővé az oktatókkal. Ez a miliő nagyban hozzájárul sikereinkhez” – tette hozzá a harmadéves hallgató.


„Mindkét fiatal jelentős munkát tett le az asztalra, amivel kivívta a zsűri elismerését. Büszkék lehetünk arra is, hogy bár viszonylag kis kar vagyunk, az öt díjazottból kettő a győri Széchenyi-egyetem jogászképzésének hallgatója” – válaszolta kérdésünkre dr. Lévayné dr. Fazekas Judit egyetemi tanár, az első különdíjban részesült hallgató konzulense. Kifejtette, Mihály Laura Dominika egy roppant nehéz kötelmi jogi témát vizsgált, amely ráadásul egy még feltáratlan terület, Horváth Barbara pedig a britek kilépését elemezve tett értékes megállapításokat, amelyek szintén sokak számára jelenthetnek hasznos iránymutatást.

 


„Mint a kar korábbi dékánja is mondhatom, hogy oktatóink kiemelkedően fontosnak tartják a tehetséges hallgatók fokozott mentorálását. Büszkék vagyunk arra, hogy hallgatóink jelentős eredményeket érnek el a hazai és külföldi jogesetmegoldó megmérettetéseken is” – fejtette ki dr. Lévayé dr. Fazekas Judit. Hozzáfűzte, mind ehhez nagyban hozzájárul a kar légköre, az oktatók és a hallgatók közvetlen kapcsolata. „A kar oktatói előzetes időpontegyeztetés nélkül is szívesen konzultálnak a hallgatókkal, ha ilyen kéréssel bekopogtatnak az irodai szobájukba, illetőleg egy-egy aktuális jogi probléma megvitatására akár az előadások után vagy a szünetekben is lehetőség nyílik.” – említette a prodékán, aki kiemelte, a győri egyetemen nem csak a tehetséges hallgatókra, de az esetlegesen lemaradók felzárkóztatására is különös figyelmet fordítanak.