2024. június 21., péntek
Alajos névnapja

A világ 10 legkorruptabb országa

2023-06-13 20:19 | Nézettség: 725
A korrupció olyan jelenség, amikor hatalommal vagy hivatali pozícióval rendelkező személyek visszaélnek hatalmukkal vagy befolyásukkal személyes vagy anyagi haszonszerzés érdekében. A korrupció a közügyekbe és a közintézményekbe infiltrálódik, és a kormányzati, üzleti, politikai és társadalmi rendszerek károsítására irányulhat.

A korrupció különböző formái létezhetnek

például:

 • Vesztegetés: Az egyik legelterjedtebb forma, amikor pénzt vagy más értékeket ajánlanak fel vagy fogadnak el cserébe a hatalommal rendelkező személyek vagy intézmények kedvező döntéseinek vagy tevékenységének befolyásolásáért.
 • Nepotizmus: Amikor a hatalomban lévő személyek rokonokat vagy ismerősöket részesítenek előnyben az állami pozíciókba való kinevezéskor vagy szerződések megkötésekor, anélkül hogy az érdemeket vagy a képességeket figyelembe vennék.
 • Zsebre vágás: Az olyan gyakorlat, amikor a közpénzeket vagy más közintézmények vagy vállalatok vagyonát jogtalanul használják fel személyes vagy politikai előnyök érdekében.
 • Klienselés: Amikor a hatalommal rendelkezők személyes előnyöket nyújtanak azoknak, akik támogatják vagy lojálisak velük szemben, például állami szerződések vagy kiváltságok biztosítása.

A korrupció súlyos negatív hatásokkal járhat egy országra és társadalomra. Megakadályozza a gazdasági fejlődést, megrongálja az intézmények hitelességét, csökkenti az állampolgárok bizalmát a kormányzatban, növeli a gazdasági egyenlőtlenséget és hátráltatja a szegénység csökkentését. Ezáltal a korrupció jelentős akadályt jelent a demokrácia, az igazságosság és a fenntartható fejlődés előtt. A korrupció elleni küzdelem kiemelt fontosságú a társadalmi fejlődés és a jólét előmozdítása érdekében.

A világ 10 legkorruptabb országai: Burundi, Libia, Egyenlítő-Guinea, Jemen, Észak-Korea, Afganisztán, Venezuela, Szíria, Szomália, Dél-Szudán egy lista alapján. Mit tudunk ezeknek az országoknak a politikájáról?

Az említett országok közül sokat hosszú ideje érint a politikai instabilitás, konfliktusok, gazdasági problémák és emberi jogi visszaélések.

Íme néhány általános információ az említett országok politikai helyzetéről:

 • Burundi: Burundi az afrikai kontinens egyik legkorruptabb országaként ismert. Hosszú ideje instabil politikai és gazdasági helyzettel küzd. A demokratikus folyamatok, az emberi jogok és a szólásszabadság korlátozottak.
 • Líbia: Líbiában hosszú évek óta fennálló politikai káosz tapasztalható. A 2011-es polgárháború és Muammer Kadhafi elnök bukása óta az ország szétesett állapotban van. Korrupt gyakorlatok és a biztonság hiánya jellemzi.
 • Egyenlítő-Guinea: Egyenlítő-Guinea gazdag olajkészletekkel rendelkezik, de a források elosztása korrupt módon történik. Az országot hosszú éveken át diktátori rezsim irányította, és az emberi jogi helyzet aggasztó.
 • Jemen: Jemen a közel-keleti régió egyik leginstabilabb országa. A polgárháború és a külső beavatkozások hozzájárultak az ország gazdasági és politikai összeomlásához. A konfliktus súlyos humanitárius válságot idézett elő.
 • Észak-Korea: Észak-Korea egy totalitárius állam, amelyet Kim család dinasztikusan irányít. Az ország rendkívül elszigetelt, és a polgárok jogaik korlátozásával és szegénységgel szembesülnek. A részletek a belső politikáról és a korrupt gyakorlatokról nehezen hozzáférhetők.
 • Afganisztán: Afganisztán hosszú éveken át politikai instabilitással küzdött, és a tálib uralom előtti időszakban is korrupt gyakorlatok jellemzőek voltak. Az országban zajló konfliktusok és a társadalmi feszültségek negatívan befolyásolják a politikai és gazdasági életet.
 • Venezuela: Venezuelában a politikai helyzet meglehetősen bonyolult. Az ország hosszú ideje szenved gazdasági válságtól, inflációtól és a demokrácia megsértésétől. Korrupt gyakorlatok és a hatalmon lévő elit gazdagodása jellemzi a politikai rendszert.
 • Szíria: Szíria az elmúlt években heves polgárháborúval küzdött, amely súlyos humanitárius válságot okozott. A politikai helyzet rendkívül instabil, és a háború során számos emberi jogi visszaélés és atrocitás történt. A korrupt gyakorlatok és az erőszakos hatalomgyakorlás meghatározóak.
 • Szomália: Szomália évtizedek óta politikai instabilitással és erőszakkal küzd. Az országban nincs egységes kormányzati struktúra, és az állam gyenge. A korrupt politikai elit és a folyamatos biztonsági kihívások miatt Szomália az egyik legkorruptabb ország.
 • Dél-Szudán: Dél-Szudán az afrikai kontinens legfiatalabb országa, amelyet a függetlenségét követően azonban polgárháború és politikai instabilitás jellemez. A politikai vezetés és az erőforrások elosztása korrupt gyakorlatokat eredményezett, miközben a lakosság szenved a konfliktusok és a humanitárius válság következményeitől.

Az országok korruptsága sok tényezőtől függ, és számos oka lehet ennek a jelenségnek.

Itt néhány központi tényező, amelyek hozzájárulhatnak egy ország korrupt politikai környezetéhez:

 • Gyenge intézmények: Ha az ország intézményrendszere gyenge, a korrupció nagyobb valószínűséggel terjed. Korrupt gyakorlatokhoz vezethet, ha a kormányzati intézmények, a jogrendszer, a rendőrség vagy az igazságszolgáltatás nem működnek hatékonyan és átláthatóan.
 • Hiányzó ellenőrzés és számonkérhetőség: Az országokban, ahol nincsenek hatékony mechanizmusok a hatalom ellenőrzésére és a politikusok számonkérhetőségére, a korrupt gyakorlatok könnyebben elterjedhetnek. Az átláthatóság, a független média és a civil társadalom szerepe kiemelkedő fontosságú ebben a tekintetben.
 • Alacsony fizetések és magas szegénység: Az alacsony bérek és az elterjedt szegénység fokozhatják a korrupciós kockázatot. Ha az állami alkalmazottak és tisztviselők nem kapnak elegendő jövedelmet, könnyebben hajlanak a vesztegetés elfogadására.
 • Politikai instabilitás és konfliktusok: Politikai instabilitás, belső konfliktusok és háborúk sújtotta országokban gyakran előfordul, hogy a korrupció mértéke magasabb. Az ilyen körülmények között a hatalomért folytatott harc és az erőforrások megszerzése gyakran korrupt gyakorlatokhoz vezet.
 • Elterjedt kultúra és normák: A társadalomban és a politikában elterjedt korrupciós normák és elfogadás is hozzájárulhatnak a korrupt rendszerek fenntartásához. Ha a korrupció elfogadott és normálisnak tekintett tevékenységnek számít, akkor nehezebb küzdeni ellene.
 • Hiányzó jogállamiság és szabályállamiság: Az országokban, ahol a jogállamiság hiányzik, és a szabályok nem egyértelműek vagy nem egyenlően alkalmazódnak, a korrupció gyakrabban fordulhat elő. A jogi keretek és az igazságszolgáltatás integritása elengedhetetlen a korrupció v
 • Szegény gazdasági fejlődés: A szegény gazdasági fejlődés és a magas szintű gazdasági egyenlőtlenség hozzájárulhat a korrupcióhoz. Amikor a gazdasági erőforrások elosztása nem igazságos és átlátható, és a gazdasági lehetőségek korlátozottak, a korrupció gyakrabban jelentkezik, mivel az emberek hajlamosak vesztegetéseket elfogadni vagy keresni a szükségleteik kielégítése érdekében.
 • Hiányzó médiafüggetlenség: Az átláthatóság és a szabad média kulcsfontosságú az országok korruptságának leküzdésében. Ahol a médiafüggetlenség korlátozott vagy elnyomott, ott a korrupció könnyebben virágzik, mert a hatalommal visszaélők ellenőrzése és felfedése nehezebbé válik.
 • Külső beavatkozás és veszélyforrások: Olyan országokban, amelyek instabil környezetben vannak, külső beavatkozások, például kitermelési jogokkal vagy segélyekkel kapcsolatos korrupt ügyletek jelenthetnek további kockázatot. A természeti erőforrások kiaknázása és a külföldi érdekek előtérbe helyezése gyakran táplálhatja a korrupciót.
 • Hiányzó etikai normák és erkölcsi integritás: Az erkölcsi értékek hiánya és a politikai és gazdasági elit közötti etikátlan viselkedés hozzájárulhat a korrupt rendszerek fenntartásához. Ha a vezetők és döntéshozók nem tartják tiszteletben az etikai normákat, és az állampolgárok nem várják el az integritást, a korrupció elterjedhet.

Fontos megjegyezni, hogy a korrupció komplex probléma, és az említett tényezők nem kizárólagosak vagy teljes körűek. Az országok korruptsága több tényező kombinációjától függ, és minden országban egyedi körülmények és kihívások állnak fenn, amelyek befolyásolják a korrupt gyakorlatokat. A korrupció elleni küzdelem hosszú távú elkötelezettséget és átfogó reformokat igényel az intézmények erősítésével, a jogállamiság előmozdításával, a számonkérhetőség és az átláthatóság erős elkötelezettségével, valamint az etikus vezetés és a társadalmi normák fejlesztésével. Nemzetközi együttműködés és támogatás is fontos a korrupció leküzdésében, például a pénzmosás és a korrupció elleni küzdelemre irányuló nemzetközi egyezmények, az adóparadicsomok felszámolása és a segélyprogramok hatékony felügyelete.

Korrupcióellenes intézkedések és kezdeményezések hozhatnak változást, például szigorúbb jogszabályok, az intézmények és a jogrendszer megerősítése, az átláthatóság növelése, a számonkérhetőség és a whistleblowing védelme, valamint az etikai oktatás és a társadalmi tudatosság fejlesztése. Az ilyen lépések célja, hogy megteremtsék az olyan intézményeket és struktúrákat, amelyek lehetővé teszik a korrupció elleni hatékony küzdelmet és az átlátható, etikus és felelős kormányzást.

Fontos megjegyezni, hogy a korrupció elleni küzdelem hosszú távú és folyamatos erőfeszítéseket igényel, és nem mindig könnyű megoldani a problémát. Az országok korrupciós helyzetének javítása komplex és többdimenziós folyamat, amely az intézmények megerősítését, a társadalmi részvételt és az etikus vezetést egyaránt magában foglalja.

Ide kattintva további érdekes videókat nézhetsz meg!

Kép és a videó forrása: https://www.youtube.com/shorts/hld_1c7JT1s