2024. július 18., csütörtök
Frigyes névnapja

Mi történt 1848. március 15-én? Valóban úgy és akkor történtek az események? Miért másítják meg a történelmet?

2024-03-14 12:00 | Nézettség: 298
Az évek során március 15. nem csupán egy ünnep napjává vált Magyarországon, hanem egy megemlékezés és összetartozás jelképévé. Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc eseményei mély nyomot hagytak a magyar történelemben, és máig fontos szerepet töltenek be a nemzeti identitásban. Ahogy közeledik ez az ünnep, tekintsünk rá a múlt dicső eseményeivel, miközben összegyűjtjük az idei megemlékezéseink és programjaink lehetőségeit.

Forradalom és Szabadságharc: Március 15. Ünnepe

Március 15-én minden évben Magyarországon az 1848–49-es forradalom és szabadságharc kitörését ünnepeljük. Ez a nap nem csupán a történelem fontos mérföldköve, hanem a modern Magyarország megszületésének jelképe is. A forradalom célja a Habsburg-uralom alóli felszabadulás, a függetlenség és az alkotmányos berendezkedés megalapozása volt.

 

Filmajánló: 1848

Azoknak, akik nem tudnak részt venni az ünnepi programokon, ajánljuk a "1848" című filmet. Ez a film életre kelti a forradalom és szabadságharc eseményeit, bemutatva Petőfi Sándor, Kossuth Lajos és Bem József hőstetteit. Izgalmas és informatív, mély betekintést nyújtva a magyar történelem e dicső korszakába.

További Filmajánlók:

 • A kőszívű ember fiai
 • Budai Nagy Antal
 • Fekete vörös
 • A szabadság ára

Március 15. nem csupán egy nap a naptárban, hanem a magyar nemzeti identitás fontos pillére. Ezen a napon emlékezzünk a forradalom és szabadságharc hőseire, és ünnepeljük a magyar szabadságot és függetlenséget! Legyen ez a nap az összetartozás és a büszkeség jele minden magyar számára.

Kép és a videó forrása: https://www.youtube.com/watch?v=HQhCVLWkHmM

Felhasznált források:

Felhasznált források: 144.Kossuth nagy beszéde és felirati javaslata „az országgyűlési teendők tárgyában”. In: https://www.arcanum.hu/hu/online-kiad... (utolsó megtekintés: 2019. március 15.) 1791. évi X. törvénycikk 1848. évi III. törvénycikk

A Pallas nagy lexikona. Március tizenötödike szócikk. In: http://mek.oszk.hu/00000/00060/html/0... (utolsó megtekintés 2019. március 15.)

Ferenczi Zoltán: Petőfi a márcziusi napokban. In: Petőfi-Múzeum. 1890. november 1. 323 – 340p Hermann Róbert: 1848. Forradalom és/vagy szabadságharc? In: Rubicon 2017/10. 25 – 33p

Jókai Mór: A magyar nemzet története regényes rajzokban. In: http://mek.oszk.hu/00800/00840/html/j...

Tarján M. Tamás: 1848. március 13. Kitör a bécsi forradalom. In: http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/... (utolsó megtekintés: 2019. március 15.) Tarján M. Tamás: 1848. március 15. Kitör a pesti forradalom. In: http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/... (utolsó megtekintés: 2019. március 15.)

A forráskritikák összegzése:

1. Kossuth nagy beszéde és felirati javaslata „az országgyűlési teendők tárgyában”

 • Forrás típusa: Elsődleges forrás, Kossuth Lajos beszéde és felirati javaslata az országgyűlésnek.
 • Tartalom: Kossuth a forradalom és szabadságharc céljait és követeléseit fogalmazza meg.
 • Előnyök: Közvetlen betekintést nyújt Kossuth gondolataiba és a forradalom kori politikai légkörbe.
 • Hátrányok: Szubjektív forrás, Kossuth nézőpontját tükrözi.

2. 1791. évi X. törvénycikk

 • Forrás típusa: Másodlagos forrás, a magyar történelem egy fontos jogszabálya.
 • Tartalom: A magyar nemesi rend kiváltságait rögzíti.
 • Előnyök: Kontextust ad a forradalom és szabadságharc előzményeihez.
 • Hátrányok: Nem foglalkozik a forradalom eseményeivel.

3. 1848. évi III. törvénycikk

 • Forrás típusa: Másodlagos forrás, a forradalom és szabadságharc egyik legfontosabb jogszabálya.
 • Tartalom: A magyar függetlenség kimondása és a Habsburg-ház trónfosztása.
 • Előnyök: A forradalom és szabadságharc legfontosabb eredményét dokumentálja.
 • Hátrányok: Nem foglalkozik a forradalom eseményeivel.

4. A Pallas nagy lexikona. Március tizenötödike szócikk

 • Forrás típusa: Másodlagos forrás, egy enciklopédia szócikke.
 • Tartalom: Átfogó összefoglaló a március 15-i eseményekről.
 • Előnyök: Könnyen érthető, tömör összefoglaló.
 • Hátrányok: Nem tartalmaz mélyebb elemzést.

5. Ferenczi Zoltán: Petőfi a márcziusi napokban

 • Forrás típusa: Másodlagos forrás, egy történész tanulmánya Petőfi Sándor szerepéről a forradalomban.
 • Tartalom: Petőfi Sándor tevékenységének elemzése a forradalom napjaiban.
 • Előnyök: Részletes betekintést nyújt Petőfi szerepébe.
 • Hátrányok: Szubjektív forrás, Ferenczi Zoltán nézőpontját tükrözi.

6. Hermann Róbert: 1848. Forradalom és/vagy szabadságharc?

 • Forrás típusa: Másodlagos forrás, egy történész tanulmánya a forradalom és szabadságharc értelmezéséről.
 • Tartalom: A forradalom és szabadságharc különböző értelmezéseinek elemzése.
 • Előnyök: Részletes betekintést nyújt a forradalom historiográfiájába.
 • Hátrányok: Szakmai forrás, nem feltétlenül könnyen érthető a laikusok számára.

7. Jókai Mór: A magyar nemzet története regényes rajzokban

 • Forrás típusa: Másodlagos forrás, Jókai Mór regénye a magyar történelemről.
 • Tartalom: A forradalom és szabadságharc eseményeinek szépirodalmi ábrázolása.
 • Előnyök: Könnyen olvasható, élvezetes stílusú.
 • Hátrányok: Nem tudományos forrás, nem feltétlenül pontos.

8. Tarján M. Tamás: 1848. március 13. Kitör a bécsi forradalom

 • Forrás típusa: Másodlagos forrás, egy történész tanulmánya a bécsi forradalomról.
 • Tartalom: A bécsi forradalom eseményeinek elemzése.
 • Előnyök: Részletes betekintést nyújt a bécsi forradalomba.
 • Hátrányok: Nem foglalkozik a magyar forradalommal.

9 .Tarján M. Tamás: 1848. március 15. Kitör a pesti forradalom

 • Forrás típusa: Másodlagos forrás, egy történész tanulmánya a pesti forradalomról.
 • Tartalom: A pesti forradalom eseményeinek részletes elemzése.
 • Előnyök: Megbízható, tudományos forrás, naprakész kutatási eredményeket tükröz.
 • Hátrányok: Szakmai forrás, nem feltétlenül könnyen érthető a laikusok számára.

Összegzés:

A forráskritika során fontos megvizsgálni a forrás típusát, tartalmát, előnyeit és hátrányait. A fenti források mindegyike értékes információkat nyújt a forradalom és szabadságharcról, de fontos, hogy a forrás típusát és a benne foglaltakat kritikusan értékeljük.