2022. június 30., csütörtök
Pál névnapja

Vállalati jogászok stratégiai szerepekben

2022-05-31 11:36 | Nézettség: 32
A pandémia jelentős mértékben befolyásolta a vállalatok belső munkafolyamatait és munkavégzési körülményeit szerte a világon. A változások jelentősen érintették a működési stratégiai megfontolásokat és a szervezetek jóléti politikáját. De mindez hogyan alakította a jogi szakmát? Milyen kihívásokkal kell szembenéznie a vállalati jogásznak a világjárvány formálta gazdasági és jogi környezetben? – A DLA Piper főként szenior vállalati jogászok körében végzett nemzetközi felmérése többek között ezekre a kérdésekre kereste a választ.
Kép és a videó forrása: https://www.youtube.com/watch?v=oJgvq916Hvs

A DLA Piper WIN Insights Riport eredményei friss nemzetközi kutatáson alapulnak, melynek keretében közel 300, főként a pénzügyi szektorban dolgozó vállalati vezető jogász osztotta meg véleményét.

A rugalmas munkavégzés hatásai

A válaszadók többsége úgy érzi, hogy a járvány következtében megváltozott munkakörülmények a személyes életükre gyakoroltak jelentős hatást. A megkérdezettek 72%-a szerint munkakapcsolataik megfelelő ápolása, fenntartása jelentette az egyik legnagyobb kihívást, 60%-uknak pedig növekedtek a munkaterhei.  A vállalatok jelentős többsége a flexibilis munkavégzés lehetőségét és a munkavállalók jóllétét elősegítő célkitűzéseket hosszútávon is igyekeznek a mindennapi működési és munkáltatói gyakorlataikba beemelni, amely összhangban van a megkérdezettek elvárásaival is.

Új stratégiai megfontolások a változások tükrében

A napi vállalati működés újragondolása, valamint az ESG és az innováció egyre növekvő szerepével összhangban, jelentősen megváltoztak a kijelölt stratégiai irányok a változó környezeti tényezőkkel való lépéstartás érdekében. A felmérésre adott válaszokból kiderül, hogy az egyes vállalati jogi csapatok átlagos létszáma csökkent, de ezzel arányosan a felelősségi körök növekedtek, mindez kihívások elé állítja a szervezeteket.  

Vállalaton belüli szerepüket tekintve kijelenthető, hogy a vállalati jogászok valódi üzleti partnerként kerültek bevonásra a szervezeti folyamatok, illetve az üzleti lépések kialakításában a pandémia alatt. A jövőre vonatkozóan viszont vegyes a kép: a megkérdezettek 45%-a jelezte, hogy a járványt követően véleménye szerint nagyobb szerepet kap a vállalat lényeges stratégiai döntéshozatalában.

A kutatás arra is kitért, hogy melyik szakterület élvez elsőszámú prioritást a szervezeten belül: a megkérdezettek 41%-a compliance és a kockázatkezelés témájára helyezi a hangsúlyt a következő 18 hónap során. A jövőre vonatkozó leghangsúlyosabb fókuszterületként az új üzletei lehetőségek kiaknázását jelölte meg a válaszadók 33%-a, míg a dolgozók jólléte és a foglalkoztatási stratégia 26% szerint kap majd nagy teret a vállalati jogászok mindennapjaiban.

Vállalaton belüli jogi költségvetések aránya

A felmérés alapján a stratégiai feladatok megváltozásával és a növekvő igényekkel a jogi költségvetés szervezeten belüli aránya nem változott: a válaszadók 60%-a szerint komoly nyomásnak vannak kitéve a jogi költségkeretek és ennek jövőbeli várakozásait tekintve szintén vegyes képet látunk.

ESG és fenntarthatóság – piaci trendek és a megfelelőségi ráta

A vállalati szektorban mindinkább jelen vannak a fenntarthatóságra irányuló törekvések. A válaszadók 41%-a nyilatkozta azt, hogy úgy érzi, szervezetének ESG politikája találkozik a piaci elvárásokkal, sőt, folyamatosan erősödik azzal párhuzamosan, hogy a téma a gazdasági és kormányzati szférában is mindinkább előtérbe kerül. A megkérdezettek kisebb hányada szerint vállalatuk kezdeti fázisban tart az ESG szemlélet és gyakorlatok alkalmazásában és még nem tudják, ez hogyan fogja befolyásolni a szerepkörüket. Voltak olyan válaszadók is, akik nem tudnak arról, hogy a vállalatuknak lenne ESG politikája, illetve nem is látják ennek hatását az üzleti életben.

„A közelmúltban lezajló gyors ütemű változások hatást gyakoroltak a jogi szakmára és a vállalati szemléletre egyaránt, a vállalati jogászok számos, korábban nem tapasztalt kihívással néztek és néznek szembe. A jogi és a technológiai innováció egyértelműen előtérbe került, a jövőben pedig mindezek mellett ezen a területen is a fenntarthatóság játszik majd kulcsfontosságú szerepet a vállalat működésében”