2023. március 29., szerda
Auguszta névnapja

AKTUÁLIS - Vezetőváltás a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar élén. Megújulás a digitális oktatásban

2023-03-01 19:34 | Nézettség: 78
Több mint 2 milliárd forint támogatás áll rendelkezésre az NKE gyakorlatorientált képzéseinek infrastrukturális fejlesztésére

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) új fejlesztési fázisba kezdett, amely a képzések teljes vertikumát felölelő digitális oktatás területén, az Európai Unió Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszközének támogatásával valósul meg. A projekt minden programelemében megjelenik a kutatás-megalapozó és nyomon követő akciókutatás, a know-how, az oktatás, valamint a szabályozás és az informatikai eszközök.
 
A 21. század kihívásai nagymértékben érintik a felsőoktatást is, amelyekre az NKE olyan oktatási innovációkkal és minőségi képzések kialakításával kíván válaszolni, melyek igazodnak a piaci igényekhez és értékteremtő módon járulnak hozzá a versenyképes képzési struktúra megteremtéséhez. A 2020 elején megjelenő világjárvány a digitális oktatás tesztidőszaka volt, egyben tudatosította az NKE szerepét a társadalom alkalmazkodóképességének fenntartásában is. Ez utóbbiban kiemelten fontos szerep jut a hatékony és kreatív tanulásnak, amelynek elengedhetetlen feltétele a digitalizáció, ezért az intézmény alapul veszi és épít a korábban elindított Kreatív Tanulás Programra, amely a hallgatói képességek fejlesztését és értékelését szolgálja.  
 
A Gyakorlatorientált felsőfokú képzések fejlesztése a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen elnevezésű projekt 2022. szeptember 1. és 2026. február 28. között valósul meg, legfontosabb eleme a pedagógiai-oktatásmódszertani megújulás, amely támogatja a hallgatói képességek fejlesztését és értékelését, az egyéni tanulási utak mentorálását és a személyességen alapuló szakmai közösségek művélését. A tanulási szereplők gyakorlatorientált készségfejlesztésének főbb pillére a tanulástámogató eszközök és módszerek kidolgozása, illetve az oktatási eredményeket értékelő mechanizmusok és eljárások gazdagítása úgy, hogy ezek mindvégig figyelemmel legyenek a hivatásrendek szakmai szabályaira és a jövőbeli munkáltatói igényekre, valamint az életpályákra egyaránt.
 
„Legalább 4000 hallgató és munkatárs nyelvi- és digitáliskompetencia-fejlesztését, korszerű szoftverkörnyezetben működő oktatási laborok kialakítását célozzuk meg a projekt megvalósulásának időtartama során, vagyis legalább akkora hangsúlyt fektetünk a készségek fejlesztésére, mint az infokommunikációs eszközökére” – mondta Budai Balázs Benjamin, a projekt szakmai vezetője, az NKE Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar Közszervezési és Infotechnológiai Tanszékének vezetője.
 
A fejlesztések célkitűzéseinek egyik legfőbb eleme a tanulási szereplők gyakorlatorientált készségfejlesztése, a képzés kimeneti hatékonyságának növelése, valamint a nemzetközi képzési hálózati aktivitás és mobilitás bővítése. A projekt célja, hogy az NKE-n olyan digitális oktatási tér jöjjön létre, amely rugalmasabb és hatékonyabb tanulást biztosító tudásmegosztási módszerekre épül. A fejlesztések és a digitális pedagógiai tudás alkotásának szervezeti keretét egy új, a közösségi tanulás elven épülő rendszer hálózata jelenti majd. 

Kép és a videó forrása: https://www.youtube.com/watch?v=2MziAETCvQs