2024. június 21., péntek
Alajos névnapja

Gáz ára 2024 kalkulátor - Miért nem annyit fizetünk, amit a gázóra mutat?

2023-11-29 17:13 | Nézettség: 1299
Mennyibe kerül a lakossági gáz 2024-ben? Hány forint 1 köbméter (m3) gáz 2024-ben és miért fizetünk a köbméter helyett a MJ (megajoule) után? Hogy jön ki az összeg, amit fizetnünk kell? Gázszámla kalkulátor. Gázszámla értelmezése, miért annyi, amennyi! Gázár kalkulátor 2024 - lakossági gáz ára és a gázszámla értelmezése

Mitől függ, hogy mennyit fizetünk a gázrért?

gáz

Kik számítanak lakossági fogyasztónak 2024-ben a gázpiacon?

 • Lakossági fogyasztónak minősül az, aki saját otthonában, például egy házban, lakásban, üdülőben vagy hétvégi házban vásárol földgázt, és nem használja azt jövedelemszerzés céljából.
 • A társasházak és lakásszövetkezetek a közös fogyasztást illetően lakossági fogyasztónak minősülnek, ha az önálló lakások száma meghaladja a nem lakás céljára szolgáló helyiségek számát, vagy ha a vásárolt kapacitás 20 m3/h alatt van, és az önálló lakások száma azonos vagy kevesebb, mint a nem lakás céljára szolgáló helyiségek száma.
 • Az egyházak, vallási közösségek, plébániák, rendházak és más vallási intézmények jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egységei is lakossági fogyasztónak minősülnek, ha az egyházak anyagi feltételeiről szóló törvényben foglaltak teljesülnek, és a földgázt olyan helyen használják, ahol lakóépület található, és nem folytatnak jövedelemszerző tevékenységet.
 • Az önkormányzati bérlakások, állami bérlakások és szállóférőhelyeken élők ellátásának mértékéig az önkormányzatok, állami bérlakások üzemeltetői és szállóférőhelyek üzemeltetői minősülnek lakossági fogyasztónak.
 • Az olyan személyek, akik egy vagy több épületben található gázfogyasztó készülékeket használnak, és az épületben bérlakások, állami bérlakások vagy szállásférőhely található, szintén lakossági fogyasztónak minősülnek 2024-ben.

Fontos! Az egyetemes szolgáltató bármikor jogosult ellenőrizni az egyetemes szolgáltatáshoz való jogosultságot nyilatkozatok benyújtásával.

Ha az ellenőrzés során az egyetemes szolgáltató megállapítja, hogy egy ügyfél jogosulatlanul veszi igénybe az egyetemes szolgáltatást, akkor a jogosulatlanul felhasznált energia költségét az adott hónap átlagos tőzsdei árának megfelelő egységáron kell kiszámítani és felszámítani.

Az egyetemes szolgáltató továbbá jogosult kérni az ellenőrzést alátámasztó iratokat.

Ha az egyetemes szolgáltató megállapítja, hogy az ügyfél jogosulatlanul veszi igénybe az egyetemes szolgáltatást, és az ügyfél nem nyilatkozik a meghatározott határidőn belül, vagy nem küldi el az iratokat a meghatározott 15 napos határidőn belül, akkor az ügyfél nem jogosult az egyetemes szolgáltatásra, és az erre vonatkozó szabályok szerint kell eljárni az egyetemes szolgáltató részéről.

gáztűzhely

A lakossági fogyasztó milyen áron kapja a gázt az egyetemes földgázszolgáltatóktól 2024-ben? A lakossági fogyasztók 2022. augusztus 1-jétől az egyetemes szolgáltatótól:

 • 63 645 MJ/év, azaz legalább 1729 m3/év fogyasztásig a földgáz egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó értékesítési árak megállapításáról és alkalmazásáról szóló 69/2016. (XII.29.) NFM rendeletben meghatározott I. árkategória szerinti áron,

 • 63 645 MJ/év, azaz legalább 1729 m3/év fogyasztás felett mindenkori versenypiaci költségeket tükröző áron

kapják a földgázt.

A mindenkori versenypiaci költségeket tükröző árakat a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal rendelete állapítja meg.

Tehát a fent említett fogyasztási mértéket meghaladóan az ügyfelek az alábbi áron vásárolhatnak földgázt:

 • 2022 augusztus és szeptember hónapokban: 21,416 Ft/MJ
 • 2022 október hónaptól: 22,002 Ft/MJ

Ezek az árak tartalmazzák a mindenkori versenypiaci költségeket és a lakossági fogyasztó által fizetendő forgalomarányos rendszerhasználati díjakat, és bruttó földgáz árként értendőek (27% áfával számolva).

gázóra

Gáz ára 2023 / 2024 kalkulátorunk a cikk alatt segít a számításban.

A kedvezményes mennyiség felhasználása helyenként idő- és fogyasztásarányosan (jelleggörbe alapján) biztosított a 2022. augusztus 1. és 2023. július 31. közötti időszakban. A következő időszak a 2023. augusztus 1. és 2024. július 31. közötti elszámolási ciklus lesz majd a kedvezményes mennyiség tekintetében. (az adatok változhatnak, ezért érdemes a szolgáltatóval is egyeztetni)

Hogyan számolják el az átalánydíjas ügyfelek éves elszámolásakor a kedvezményes mennyiséget 2024-ben? Az átalánydíjas fizetési rendszerben az ügyfél várható éves fogyasztását időarányosan, havi egyenlő összegben fizeti, nem pedig a tényleges havi fogyasztás alapján kap számlát. A kedvezményes földgázmennyiség is havi egyenlő részte letekben, naparányosan szerepel a számlákon.

Az éves elszámoláskor azonban figyelembe vesszük az ügyfél fogyasztási jelleggörbét. Ez azt jelenti, hogy a fogyasztást és a kedvezményes mennyiséget az elszámolt időszakon belül az ügyfél fogyasztási szokásainak megfelelően osztjuk fel. Ezzel lehetővé tesszük, hogy az ügyfél a nyári hónapokban nem felhasznált kedvezményes mennyiséget télen elhasználhassa.

Három különböző jelleggörbe létezik, amelyek az ügyfél gázfelhasználási céljától függnek:

 • Fűtés: kizárólag fűtési célú felhasználás (nyáron nincs fogyasztás),
 • Vegyes: fűtési és főzési, illetve melegvíz-előállítási célú felhasználás (nyáron alacsony fogyasztás van),
 • Lineáris: egyenletesen, általában főzési és/vagy melegvíz-előállítási célú felhasználás.

Ezzel az elszámolási móddal biztosítják azt, hogy az átalánydíjas ügyfeleknek lehetőségük legyen kihasználni a kedvezményes mennyiséget, és igazságosan számolják el a tényleges fogyasztást az adott időszakban.

Mi történik, ha a fogyasztás meghaladja a 63 645 MJ/év, azaz legalább 1729 m3/év mennyiséget?

 • Ha egy felhasználási helyen a lakossági fogyasztó éves fogyasztása meghaladja a 63 645 MJ/évet, vagyis legalább 1729 m3-t, akkor az ezen felüli fogyasztásért az egyetemes szolgáltatónak versenypiaci költségeket tükröző árat kell fizetni.

Az alábbiakban látható az augusztus és szeptember hónapokra vonatkozó gáz ára:

 1. augusztus és szeptember: 21,416 Ft/MJ

Az alábbiakban látható az október hónap és az azt követő időszak ára:

 1. október és később: 22,002 Ft/MJ

(Amennyiben a gáz ára 2024-ben változik, akkor bejegyzésünket frissítjük az aktuális gáz m3 árakkal.)

A versenypiaci költségeket tükröző ár a bruttó földgáz árat tartalmazza, amely magában foglalja a forgalomarányos rendszerhasználati díjat is (27% áfával számolva).

A kedvezményes mennyiség elszámolásának módszere megegyezik az I. és II. árkategóriára korábban alkalmazott módszerrel. Ha Ön olyan lakossági felhasználó, aki rendelkezik 20 m3/h alatti gázmérővel, és az éves fogyasztása meghaladja a legalább 1200 m3-t (41 040 MJ-t*), akkor a kedvezményes mennyiség elszámolásának módszerét megtalálja a számláján, valamint tájékoztatást kaphat erről a számlamagyarázóban is.

gázfogyasztás

A gáz ára Európában 2024-ben is a holland tőzsdén dől el.

Mit kell tudni a holland gáztőzsdéről?

A holland gáztőzsde, más néven TTF (Title Transfer Facility), Európa egyik legfontosabb és legnagyobb gáztőzsdéje. Az árak és a gáz mennyisége a TTF-en keresztül kerülnek kereskedésre, és ezek az árak nagy hatással vannak az európai gázpiacra.

Néhány fontos információ a holland gáztőzsdéről:

-Elhelyezkedés: A TTF a hollandiai Aalsmeer városában található, közel Amsterdamhoz. Ez a helyszín stratégiai jelentőséggel bír, hiszen Hollandia fontos tranzitpont a tengeri gázszállításhoz és az európai gázvezetékekhez.

- Nagy likviditás: A holland gáztőzsde nagyon likvid piacnak számít. Ez azt jelenti, hogy a tőzsdén könnyen elérhető nagy mennyiségű gázkereslet és -kínálat találkozik. A likviditás segíti az árak hatékony kialakulását és a gazdaságos gázkereskedelmet.

- Referenciaárak: A holland gáztőzsde referenciaárakat állapít meg, amelyek hatással vannak az európai gázárakra. Az itt kialakult árak és kereskedési tevékenységek alapján más piacok is alkalmazzák az áraik meghatározásához.

- Hub-piac: A TTF egyfajta "hub"-piacnak számít. Ez azt jelenti, hogy a tőzsdén a gázkészletek nagy részét tárolják és a tőzsdei árak alapján történik a gázszállítás és - elosztás az európai piacon.

- LNG (folyékony földgáz) és pipeline-gáz: A holland gáztőzsde a hazai kitermelésű gázon kívül a folyékony földgáz (LNG) és a gázvezetékeken keresztül szállított gáz kereskedelmét is lebonyolítja. Ezért a TTF az európai LNG- és gázpiacok összekötő pontjává vált.

A holland gáztőzsde kiemelt szerepet játszik az európai gázpiacban, és az árak itt történő alakulása jelentős hatással lehet az európai fogyasztókra, iparra és az energiaszektorra általában.

.Gáz ára 2024: https://szamoldki.hu/hu/hirek/gaz-ara...

Gáz ára kalkulátor 2024: https://szamoldki.hu/hu/kalkulator/me...

Kép és a videó forrása: https://www.youtube.com/watch?v=tqCbLdxrlXQ

Áram ára 2024 - lakossági elektromos áram ára kalkulátor 2024 (Ft/kWh)

Miről szól a "Gáz ára 2024" videó?

- Mit jelent a gázszámlán az elszámolási időszak? 02:19

- Gázóra leolvasás módja: 03:10

- Induló mérőállás és záró mérőállás jelentése a gázszámlán: 04: 10

- Gázfogyasztás (köbméter) kiszámítása: 04:35

- Üzemi állapotú gázmennyiség fogalma: 5:22

- Gázkorrekció és a gáztechnikai normál állapotú gázmennyiség számítása: 06:00

- Gázkorrekciós tényező és a korrigált gázmennyiség: 07:00

- Hogyan lesz a köbméterből MegaJoule (MJ) fogyasztás? 09:05

- A gáz fűtőértéke, kalóriája, a MegaJoule jelentése: 12:00

- Hőmennyiség (MJ) számítása: 12:25

Gáz ára 2024: https://szamoldki.hu/hu/hirek/gaz-ara... Gáz ára kalkulátor 2024: https://szamoldki.hu/hu/kalkulator/me...

További videók a témában