2024. május 20., hétfő
Bernát, Felícia névnapja

Születési anyakönyvi kivonat pótlása, anyakönyvi kivonat igénylés online menete lépésről lépésre

2023-11-03 08:03 | Nézettség: 2904
Hogyan lehet születési anyakönyvi kivonatot gyorsan igényelni. Hány nap alatt készül el egy anyakönyvi kivonat? Az anyakönyvi kivonat postán érkezik? Mennyibe kerül az anyakönyvi kivonat kiállítása, a születési anyakönyvi kivonat pótlása? Mi a teendő ha elveszett az anyakönyvi kivonat? Születési anyakönyvi kivonat igénylése, pótlása 2024 a magyarorszag.hu portálról online Ügyfélkapu segítségével. Cikk végén videós segítség, amely megmutatja az online igénylést lépésről lépésre.

Anyakönyvi kivonat 2023 / 2024 - Születési anyakönyvi kivonat igénylése online 2024-ben

Cikkünk végén egy videós segítséget is találsz, ahol megmutatjuk lépésről lépésre, hogyan kell anyakönyvi kivonatot kérni az interneten keresztül.

toll ügyintézés

A születési anyakönyvi kivonat igénylése során az egyén vagy a szülei hivatalos dokumentumot kaphatnak a születési eseményről. Az igénylés online vagy személyesen történhet, és az anyakönyvi kivonat tartalmazza a születési dátumot, helyet, szülők nevét és egyéb fontos adatokat. Az eljárás ingyenes, de az ügyintézési határidő eltérhet, és az elutasítás esetén közigazgatási per indítható. Az anyakönyvi kivonatokhoz többnyelvű formanyomtatványok is kérhetőek, amelyek segítik a fordítást nemzetközi felhasználás céljából.

születési anyakönyvi kivonat

Mit kell tudni a születési anyakönyvi kivonatról

A születési anyakönyvi kivonat igénylése egy folyamat, amely lehetővé teszi az egyén vagy a szülei számára, hogy hivatalos dokumentumot kapjanak a születési eseményükről. Az anyakönyvi kivonat tartalmazza a születési eseményhez kapcsolódó fontos információkat, például a születés dátumát, helyét, a szülők nevét és egyéb releváns adatokat.

online

Az igénylés menete a következő lépésekből áll:

 1. Az anyakönyvi kivonatot lehet online vagy személyesen igényelni. Online igényléshez szükség van az Ügyfélkapu-regisztrációra vagy más azonosítási szolgáltatásra.

 2. A kérelmezőnek meg kell adnia a születési esemény részleteit, beleértve a születés dátumát, helyét és a szülők nevét.

 3. Személyes ügyintézés esetén a kérelmezőnek hivatalos személyazonosság igazolására alkalmas okmányt (pl. személyazonosító igazolványt, útlevelet stb.) kell bemutatnia.

 4. Az anyakönyvi kivonatot az illetékes anyakönyvvezető állítja ki az adott esemény adatai alapján.

 5. Az anyakönyvi kivonatot postai úton kézbesítik az igénylő részére, hivatalos iratként, amely hitelesen tanúsítja a születési eseményt.

Fontos megjegyezni, hogy az anyakönyvi kivonat kiadásának időtartama eltérhet, de általában az ügyintézési határidő 8-15 nap között van. Az igénylés ingyenes, és az elutasítás esetén közigazgatási per indítható. Az anyakönyvi kivonatokat többnyelvű formanyomtatványokkal is lehet kérni, amelyek segítik azok fordítását más nyelvekre, különösen nemzetközi vagy külföldi használat esetén.

Anyakönyvi kivonat 2023 / 2024 - Születési anyakönyvi kivonat igénylése online 2024-ben

Az anyakönyvi kivonat 2024-ban is közhitelesen tanúsítja a kiállítás időpontjában az anyakönyvi eseményhez (születés, házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat, haláleset) kapcsolódóan az anyakönyvben szereplő adatokat. Anyakönyvi események: születés, házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat, haláleset.

Születési anyakönyvi kivonat igénylése 2024. Házassági anyakönyvi kivonat igénylése 2024. Bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről anyakönyvi kivonat igénylés 2024. Online anyakönyvi kivonat Ügyfélkapun keresztüli igénylése.

Ez a szolgáltatás lehetővé teszi az anyakönyvi kivonat elektronikus úton történő igénylését. Az anyakönyvi kivonat az anyakönyvezett adatokat a kiállítás időpontja szerinti állapotnak megfelelően tartalmazza.

Az online anyakönyvi kivonat igénylésére az alábbi azonosítási szolgáltatások valamelyikével van lehetőség:

 • Ügyfélkapu-regisztráció,

 • vagy Telefonos Azonosítási szolgáltatásra vonatkozó regisztráció (RKTA),

 • vagy eSzemélyi igazolvány és a hozzá tartozó kártyaolvasó készülék,

 • vagy Videotechnológián keresztül történő azonosítás.

Az elektronikus ügyintézés során csak saját részre igényelhető anyakönyvi kivonat.

Fontos megjegyezni, hogy ha 2014. július 1-je óta nem igényelt saját adataira vonatkozóan anyakönyvi kivonatot, és nem volt anyakönyvi eseménye, akkor az Ön adatai még nem szerepelnek az elektronikus anyakönyvi rendszerben. Az aktuális információk és részletes útmutatásokért látogasson el a magyarorszag.hu hivatalos oldalára vagy lépjen kapcsolatba az illetékes anyakönyvi hivatallal.

anyakönyv

Hogyan kell eljárni?

Az online anyakönyvi kivonat igénylés folyamatának lépései a következők:

 1. Ha Ön szerepel az elektronikus anyakönyvi rendszerben, kattintson az "Ügyintézés indítása" gombra.

 2. Válasszon az alábbi ügycsoportok közül:

 • Születési anyakönyvi kivonat igénylés
 • Házassági anyakönyvi kivonat igénylés
 • Bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről anyakönyvi kivonat igénylés
 1. Töltse ki az elektronikus űrlapot, és jelölje meg az anyakönyvi kivonat kiállításának okát (jogalapot). A kérelem során adja meg az szükséges információkat.

 2. Az elektronikus úton igényelt anyakönyvi kivonatokhoz akár maximum 5 nyelven kiállításra kerülő többnyelvű formanyomtatványt is igényelhet. Ezek a formanyomtatványok a nyelvi akadályok leküzdését segítik elő, de nem önálló okiratok és nem továbbíthatók más tagállamoknak.

 3. Miután kitöltötte az űrlapot, benyújthatja a kérelmet. Az eljárás megindul, és az igényelt anyakönyvi kivonatot az ügyintézési idő elteltével postai úton kapja meg.

A pontos részletek és a kérelmezés folyamata változhat az aktuális jogszabályok és rendelkezések alapján, ezért mindig ellenőrizze az illetékes hivatal vagy weboldal információit a legfrissebb és pontos útmutatásokért.

idő pénz

Milyen határidőt kell betartani anyakönyvi kivonat igénylésekor? Milyen költsége van az igénylésnek?

nyakönyvi kivonat igénylésekor az ügyintézési határidők a következők:

 1. Ha a hatóság rendelkezésére álló adatok alapján a tényállás tisztázott, az elbírálás ügyintézési határideje 8 nap.

 2. Egyéb esetekben az ügyintézési határidő 15 nap lehet.

Fontos megjegyezni, hogy az ügyintézési határidők változhatnak az adott jogi rendelkezések vagy az anyakönyvi hivatalak saját gyakorlata alapján. Emellett az illetékes anyakönyvvezetővel való kapcsolatfelvétel is segíthet az aktuális határidők és folyamatok részleteinek megtudásában.

Eljárási költségek

Az eljárás illeték- és díjmentes, ami azt jelenti, hogy nincs fizetési kötelezettség az anyakönyvi kivonat igénylésénél.

Az eljáró szerv az anyakönyvvezető, akinek a hatáskörébe tartozik az anyakönyvi kivonatok kiadása és az ügyintézés lebonyolítása.

dokumentum

Felettes szerv/jogorvoslat

Az anyakönyvvezető tevékenysége felett a fővárosi és megyei kormányhivatal gyakorol felügyeletet. Ez azt jelenti, hogy a kormányhivatalok felettük állnak az anyakönyvi ügyek kezelésében és ellenőrzésében.

Amennyiben az anyakönyvi kivonat kiállítása iránti kérelem elutasításra kerül, és a kérelmező nem ért egyet a döntéssel, közigazgatási per indítható. A közigazgatási per a jogorvoslat egyik módja, amely lehetővé teszi a jogi döntés felülvizsgálatát vagy megtámadását a bíróság előtt. Ebben az esetben a kérelmező az elutasított anyakönyvi kivonat iránti kérelmének elutasítását vitathatja meg a jogszabályok és eljárási szabályoknak megfelelően.

A pontos jogi eljárás és a jogorvoslat részletei az adott ország jogrendszerétől függnek, ezért mindig konzultáljon jogi tanácsadóval vagy keressen információt az illetékes joghatóságoktól az ilyen ügyekkel kapcsolatban.

Az anyakönyvi kivonat igénylése benyújtható a további módokon

Az anyakönyvi kivonat igénylése további módokon is benyújtható:

 1. Személyesen bármely anyakönyvvezetőnél: A kérelem személyesen leadható bármely anyakönyvvezetőnél, ahol az anyakönyvvezető továbbítja azt az illetékes anyakönyvvezetőhöz.

 2. Kormányablakban: A kérelem személyesen benyújtható bármely kormányablakban, ahol az eljárás megkezdődik, és a kérelem továbbításra kerül az illetékes anyakönyvvezetőhöz.

 3. Postai úton: A kérelem postai úton is benyújtható, a címzett pedig az illetékes anyakönyvvezető.

A személyes ügyintézés esetén az alábbi dokumentumokat kell bemutatni:

 • Kérelmező személyazonosság igazolására alkalmas érvényes okmánya (érvényes személyazonosító igazolvány, útlevél, kártyaformátumú vezetői engedély) és lakcímkártyája.

 • Az adatokra vonatkozóan, amelyekre az anyakönyvi kivonat igénylés vonatkozik, a következő információkat kell megadni: a kérelmező és az érintett személy születési családi és utóneve, születési helye és ideje, anyja születési családi és utóneve. Ha az adatokhoz nincs teljes körű információ, azokat is meg kell adni, amelyek rendelkezésre állnak.

 • Ha az adatigénylő nem saját adataira vonatkozóan kéri az anyakönyvi kivonat kiállítását, be kell igazolnia, hogy rokoni kapcsolat fűzi az érintetthez, vagy bemutatnia kell jogalapot igazoló okiratot.

Az anyakönyvi kivonatot az ügyfél részére postai kézbesítéskor hivatalos iratként, küldeményként kell kézbesíteni.

Fontos tudni, hogy azoknak a szerveknek, amelyeknél be kell mutatni az anyakönyvi kivonatot, azt a betekintés után kötelesek visszaadni. Az anyakönyvi kivonat kiállítása iránti kérelem elutasítása ellen nem nyújtható be fellebbezés, azonban közigazgatási per indítható jogorvoslatként.

anyakönyv

Mikor szerepel az anyakönyvi esemény az elektronikus anyakönyvi nyilvántartásban?

Az elektronikus anyakönyvi nyilvántartás 2014. július 1-én került bevezetésre Magyarországon. Addig a születési, házassági és halotti anyakönyvi eseményeket településenként vezették papír alapú anyakönyvekben az anyakönyvvezetők.

Az elektronikus anyakönyvi nyilvántartásban az anyakönyvi események azok a bejegyzések, amelyeket a 2014. július 1. utáni időszakban hajtottak végre. Az előző, papír alapú anyakönyvekben vezetett események pedig a régebbi anyakönyvekben maradtak, és a meglévő adatokat az elektronikus rendszerben való nyilvántartáshoz igazították az idővel. Az elektronikus rendszer használata lehetővé tette a modernizációt és az adatok hatékonyabb kezelését az anyakönyvvezetés területén.

anyakönyv irat

Milyen nyelven kerül kiállításra a kivonat?

Az anyakönyvi kivonatok jelenleg három nyelven kerülnek kiállításra: magyar, angol és francia. Ezen nyelveken rögzítik az abban szereplő adatokat. Ez lehetővé teszi, hogy az anyakönyvi kivonatokat nemzetközi vagy külföldi használatra is alkalmazhassák, és könnyen értelmezhetőek legyenek a nem magyar anyanyelvű személyek számára is.

A többnyelvű formanyomtatványok jelentősége abban áll, hogy az (EU) 2016/1191 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint kizárólag a 2014. július 1. után kiállított anyakönyvi kivonathoz kérelmezhetőek. Ezek a formanyomtatványok olyan kiegészítő dokumentumok, amelyek segítik az anyakönyvi kivonatok fordítását más nyelvekre, és ezzel megkönnyítik azok nemzetközi vagy külföldi felhasználását.

A többnyelvű formanyomtatványokat azért használják, hogy az anyakönyvi kivonatokban szereplő adatokat könnyen és egyértelműen lehessen értelmezni más országokban vagy olyan helyzetekben, ahol az anyakönyvi kivonatot nem magyar nyelven használják. Ez elősegíti az információk átláthatóságát és használhatóságát a nemzetközi jogi és hivatali ügyekben.

 

Bővebben olvashatsz az anyakönyvi kivonat 2023 / 2024 - Születési anyakönyvi kivonat igénylése online 2024-ben...

 

Kép és a videó forrása: https://www.youtube.com/watch?v=MBVRfqIKkrI

Születési anyakönyvi kivonat online ügyintézésének előnyei

Az online születési anyakönyvi kivonat igénylésnek számos előnye van:

 1. Kényelem: Az online igénylés lehetővé teszi az egyszerű és kényelmes kérelem benyújtását otthonról vagy bárhol, ahol internetkapcsolat áll rendelkezésre. Nem szükséges személyesen az anyakönyvi hivatalban megjelenni.

 2. Gyorsaság: Az online eljárás általában gyorsabb lehet, mint a hagyományos papíralapú kérelem benyújtása. Az anyakönyvi kivonatot az ügyintézési határidő alatt postai úton kapják meg.

 3. Az Ügyfélkapu előnyei: Az online igénylés során az Ügyfélkapu használata egyszerű és biztonságos módja az azonosításnak. Nem szükséges személyesen bemutatni az okmányokat az anyakönyvi hivatalban.

 4. Hitelesség: Az online igényelt anyakönyvi kivonat is hitelesen tanúsítja a születési eseményt, és alkalmas hivatalos dokumentumként való felhasználásra.

 5. Idő- és költségmegtakarítás: Az online igénylés megspórolja az utazással járó időt és költségeket, valamint a várakozási időt az anyakönyvi hivatalban.

Ezért érdemes online kérni a születési anyakönyvi kivonatot, mivel ez gyorsabb, kényelmesebb és hatékonyabb módja az igénylésnek, különösen ha nincs szükség személyes jelenlétre az anyakönyvi hivatalban.

régi irat

Életem órája - Hány másodperce élek most? Eddigi életem hossza

További videók a témában